VOCABULARI
que has de conèixer

Algunes cases utilitzaven el rec com a safareig. Els molins paperers solien tenir safareig per rentar els draps i les baietes que s’empraven per fer el paper.

Canal per on es condueixen les aigües per regar o per donar aigua a les fàbriques. A Capellades hi ha l’anomenat Rec del Corronaire o Rec Major; a la Pobla de Claramunt, el Rec de les Figueres; i a Carme, el Rec de Carme, que s’origina a la resclosa d’Orpí.

Post de fusta o de ferro col·locada verticalment en una sèquia o canal per aturar o regular el pas de l’aigua.

Roda amb calaixos que, en rebre l’aigua que salta d’un canal o rec, fa rodar l’arbre que li fa d’eix i dóna moviment al molí.

Local, generalment a les plantes superiors dels molins paperers, on s’estén el paper per assecar-lo. Els miradors eren espais diàfans plens de cordes per estendre-hi el paper, i amb ventanes als quatre vents.

Finestra del mirador. Ventana ve de vent. Els batents d’aquestes finestres porten un dispositiu que permet deixar-les més o menys obertes perquè hi hagi més o menys corrent d’aire.

Search